Vad händer vid infarten till banan?

NSR börjar 15/8 arbetet med att förbereda marken för KAAB vilket innebär att all vegetation från Hjortshögsvägen och fram till vår arrendegräns vid de gröna containrarna avlägsnas. Dessutom kommer man att avlägsna all vegetation bakom skjutvallarna.
Man anlägger en ny infart som börjar vid den nuvarande entrégrinden och går i en båge mot gipsberget och ansluter till den nuvarande vägen vid de gröna containrarna. Vi kommer att få en egen grind med elektriskt lås.

I september påbörjas täckningen av gipsberget och då tar man bort huset för E-kastaren. NSR hjälper oss med att flytta J-kastartornet till lämplig plats som ersättning för E-huset.

Alla arbeten utföres dagtid och stör inte vår verksamhet.

You may also like...