Monthly Archive: augusti 2016

Ny älgbana!

Den nuvarande älgbanan som är 20 år är omodern men framför allt helt utsliten och opålitlig. Vid styrelsemötet 15/8 beslöts att klubben köper in en ny älgbana. Det är en stor investering, ca. 160...

Vad händer vid infarten till banan?

NSR börjar 15/8 arbetet med att förbereda marken för KAAB vilket innebär att all vegetation från Hjortshögsvägen och fram till vår arrendegräns vid de gröna containrarna avlägsnas. Dessutom kommer man att avlägsna all vegetation...